Balance/stabilitet -og Koordinations hold.

Træning for dig der er udfordret på balancen og koordinationsevnen.

Oplever du gangbesvær? besvær med at stå på et ben når du skal af og i bukser? vanskeligheder ved stillings -og retningsændriger? Kan du eventuelt have nedsat balance!

Har du nedsat balanceevne kan man hurtigt føle sig utryg ved bevægelse og ved at komme ud i omgivelser der har varieret underlag.

De daglidags gøremål kan blive til udfordringer der tager lang tid og kan opleves med usikkerhed og angst.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af ovenstående ting, så er balance træning noget for dig!

 

Hvad er balance træning:

Balance træning er målrettet træning med fokus på, at stimmulerer balancen alsidigt og på mange forskellige måder, for at forbedre vores reflekser. Vores reflekser er en del af  kommunikationen imellem hjernen og musklerne. Og dermed er balance trænig også refleks træning.

Målet er et "vågent" nervesystem, hvor alle muskler er parate til at aktiveres.  

Sanserne (synssansen, høresansen, lugtesansen, følesansen) sender signaler ind til centralen, som derefter sender kommandoer ud til muskler, omkring hvordan de skal arbejde for at kontrollere balancen i en given situation.

Balance og stabilitet skal trænes både statisk og dynamisk, da hverdagens bevægelser består af begge dele.

 

God Balance er vejen frem.

Når du træner balancen, tuner du også dit nervesystem, og bevægelserne optimeres – de gøres mere effektive.Først og fremmest giver det en større stabilitet og mulighed for gode og hensigtsmæssige bevægelser, som nedsætter risikoen for skader og overbelastninger. Når du træner balancen, tuner du dit nervesystem, og bevægelserne optimeres – de gøres mere effektive.


Hvorfor skal du træne balance og koordination:

Du skal træne din balance evne for at bevarer den. Balance kræver vedligeholdende træning ligesom alt andet træning. Med god balance minimerer du risikoen for faldulykker og dermed risiko for brud, hvilke kan for ældre give alvorlige følger.

Ved balance træning opnår du kontrolerede og velkoordinerede bevægelser. Du opnår en bedre kropsholdning og derigennem en bedre brug af kroppens muskulatur. 

 

Hvem kan deltage:

Alle der ønsker bedre balance er velkommen på holdet. Man vil indgå på et blandet hold, hvor niveauet kan være forskelligt. Spørg derfor din fysioterapeut om det vil give mening at deltage på holdet, eller om der skal individuel træning for at ramme dit niveau.

Holdet er målrettet den ældre borger eller personer der er ramt af sygdom i nervesystemet så som parkinson og sclerose.

 

 

Funktionel styrke.

Hvad er funktionel styrke:

Funktionel styrke er holdtræning, hvor der er lagt vægt på øvelser med stor overførelses værdi til dagligdagens aktiviteter.

Funktionel styrke kræver, modsat styrketræning i maskiner, behov for koordination, balance og stabilitet.

 

Formål med funktionel styrke:

At styrke musklerne som bruges til fx. gang, komme fra siddende til stående, løfte ting, gangvariationer.  Øvelserne vil være med fokus på krav til koordination og balance.

 

Hvorfor skal du træne funktionel styrke:

Du skal træne din balance evne for at bevarer den. Balance kræver vedligeholdende træning ligesom alt andet træning. Med god balance minimerer du risikoen for faldulykker og dermed risiko for brud, hvilke kan for ældre give alvorlige følger.

Ved balance træning opnår du kontrolerede og velkoordinerede bevægelser. Du opnår en bedre kropsholdning og derigennem en bedre brug af kroppens muskulatur. Hvem kan deltage:

Du kan deltage i holdet, hvis du har nedsat funktions niveau. Holdet er for personer i alle aldre som finder daglidagens aktiviteter udfordrende. 

 

Pris:

Er du vederlagsfri og har henvisning træner du gratis, eller er gældnde priser for holdtræning.

Priser for holdtræning tryk her

 

 

 

  Ring +45 9895 1721